Jávor Ottó – Örökös Tag

 

ELŐTERJESZTÉS A 2015. MÁJUS 14-El KÖZGYŰLÉSRE

A Vörösmarty Társaság 2015-ben létrehozza és adományozza a

Vörösmarty Társaság örökös  Tagja, valamint a

Vörösmarty Társaság Posztumusz örökös Tagja kitüntető címet.

Az Örökös Tag címet a Társaság azon tagjai kaphatják meg, akik hosszú távon, de legalább 10 évig a Társaság tagjai voltak, s ott kimagasló szervező munkát végeztek, illetve alkotóművészi, szerkesztői tevékenységet folytattak. Posztumusz Örökös Tag címet a Társaság azon elhunyt tagjai kaphatják meg, akik korábban meghatározó személyiségei voltak a Társaságnak, illetve ott kimagasló munkát végeztek. Ecímet azok is megkaphatják, akik 10 éves tagság előtt életüket vesztették, de az Örökös Tag követelményeinek megfeleltek.

A címet a tagok egyéni javaslatai alapján az elnökség véleményezi, s évente egyszer — jóváhagyás céljából — a közgyűlés elé terjeszti.

A Vörösmarty Társaság Örökös Tagja címet ünnepélyes keretek között a Vörösmarty vacsora alkalmával adjuk át, vendégül látva a kitüntetettet/kitüntetetteket.

Az alapítás évében Posztumusz Örökös Taggá választhatók a Társaság azon elhunyt tagjai, akik elkötelezett szervezői voltak a Vörösmarty Társaság újjáélesztésének, s tevékenységük záloga volt a későbbi értékes munkának.

A továbbiakban egy-egy — kiemelkedő esetben több — személy részesülhet az Örökös Tag, illetve — ha a sors úgy hozza — Posztumusz Örökös Tag címben.

Székesfehérvár, 2015. május 14.

 

 

2015-ben a Vörösmarty Társaság Örökös Tagjának javasoljuk: Molnár Dezsőnét és Román Károlyt

2015-ben a Vörösmarty Társaság Posztumusz Örökös tagja lehet:

Dr. Ágoston Béla, Jávor Ottó, Könczöl Imre, dr. Mohácsy Károly, Rajnai László és Sobor Antal

 

INDOKLÁS

A VÖRÖSMARTY TÁRSASÁG ÖRÖKÖS TAGSÁGÁRA

Molnár Dezsőné (1929. 12. 21.) és Román Károly (1933. 05. 16.), mindketten túl a nyolcvanadik életévükön sokat tettek a Társaságért annak negyed százada alatt.

Román Károly alapító tag, elnökségi tag, 13 évig alelnök volt. A Társaság és a város kulturális életében meghatározó szerepet töltött149 és tölt be ma is. Irodalomtörténeti, irodalomszervezői, szerkesztői, műelemzői munkássága számos megnyilvánulásának lehettünk, lehetünk tanúi, amit többek között Székesfehérvár is elismert Díszpolgári
címmel.(2000.)

Molnár Dezsőné több cikluson keresztül az elnökség tagjaként tevékenykedett, tanácsaival és a mindennapi munkában való részvételével ébren tartotta a társasági életet. Jelentős a szerepe a Társaság keretein belül működő Áron Nagy Lajos Művészetbarát Kör létrehozásában, működtetésében és a névadó emlékének megőrzésében. A várostól Székesfehérvárért díjat kapott 2008-ban.

 

INDOKLÁS

A VÖRÖSMARTY TÁRSASÁG POSZTUMUSZ ÖRÖKÖS TAGSÁGÁRA

Jávor Ottó, Könczöl Imre, dr. Mohácsy Károly, Rajnai László és Sobor Antal az 1988-ban újra indult Vörösmarty Társaság alapító tagjai voltak.

Jávor Ottó (1925. 10. 07. — 1995. 10. 20.) 1991-től 1995-ig elnöke, majd haláláig tiszteletbeli elnöke volt a Vörösmarty Társaságnak. A székesfehérvári születésű író gyermekkorával, kezdő tanárságával és regényeinek témájával mindvégig szorosan kötődött a városhoz, amely 2002-ben Díszpolgársággal ismerte el ezt a kapcsolatot.

Könczöl Imre (1918. 11. 11. — 1990. 05. 23.) A Vörösmarty Társaság megalakulásakor díszelnökké választotta, mivel az ő nevéhez fűződött az 1955-56-os Vörösmarty irodalmi Társaság és akkori folyóiratágak, a Fehérvárnak a létrehozása is. E címét haláláig megőrizte.

Dr. Mohácsy Károly (1925, 06. 29. - 2008. 07. 31.), a nagytekintélyű tanár hosszú ideig a Társaság alelnökeként tevékenykedett (1988 — 1995). Példás igényességével azonban nem csak választott tisztségében, hanem élete végéig meghatározó egyénisége, élő

lelkiismerete maradt a Társaságnak. 2005-ben Székesfehérvár Díszpolgára lett.

Rajnai László (1920. 04. 18. - 2014. 05. 25.) bár nem töltött be választott funkciót a Vörösmarty Társaságban, de ismertségével, kiváló népművelői tevékenységével, hosszú életének jelenlétével mindvégig segítette a Társaságot. A város 1999-ben

Székesfehérvárért díjjal ismerte el munkásságát.

Sobor Antal (1933. 01. 16. —2010. 04. 15.), aki két évig a Társaság alelnöke is volt (1995 —1997), gazdag irodalmi és képzőművészeti tevékenységével élete végéig növelte a

Társaság rangját, elismertségét, benne az Áron Nagy Lajos Művészetbarát Körét. 2008-ban Székesfehérváron Díszpolgár címet kapott.

Dr. Ágoston Béla (1937. 07. 07. — 2010. 03. 22.) nem volt ugyan az alapítók között, de később bekapcsolódott a Társaság életébe. Tevékenységével főleg az Áron Nagy Lajos Művészetbarát Kört segítette, de a Bory Jenő hagyaték gondozásával az egész város elismerte fáradhatatlanságát. 2010-ben Díszpolgár címben részesült.

Összeállította: Hegedűs Éva, a Társaság

elnökségi tag