VÁR XIII. évfolyam 2017/4

Megjelent a VÁR Irodalmi és Közéleti folyóirat XIII. évfolyam 4. száma

 

 

 

3-5 Ars-vonások Bobory Zoltán verse, kézírásos verse, portré és életrajz

6-9 Csűrös Csilla – Damaszkuszi úton

11-14 Ambrus Lajos verse és Színes metaforák

15-16 Kabdebó Tamás versei

16-17 Balajthy Ferenc versei

17 Radnai István verse

18 Ványai Fehér József versei

19-24 Praznovszky Mihály – „Tudjátok-e, mi a költő?”

26-31 Lukácsy József – Helyzetkép az anyaországi és Kárpát-medencei magyarság

aktuális állapotáról

32-34 Tari István – A zsákmány részét képezve

35-36 Madár János versei

37-40 Ködöböcz Gábor – Szerelmi idill és érzéki szenvedély Kányádi Sándor lírájában

41-42 Egry Artúr versei

43-47 Szakolczay Lajos – Meghasad öled borzas pihéje. Szerelem és szexualitás a kortárs

magyar költészetben

48-57 Marcsók Vilma – Holnaptalanok?

58 Vincze László versei

59-60 Szabó Imréné – A kerékpár

61-68 Pásztor Bertalan – Esterházyak az ár ellen

70 Márton Károly versei

71-75 Fűzfa Balázs – „[L]ÁTJA A BOLDOGSÁGOT ÉN” – avagy adalékok egy költői

kép (utó)életéhez

76-86 Kardeván Lapis Gergely – „És üres markunkban csillog az aranypénz.”

86 Bíró József versei

87 Csáky Anna verse

88 Saitos Lajos versei

88 Sidó Angéla versei

89 Tarjáni Imre versei

90 Drotleff Zoltán versei

91-97 Pálfalvi András – Revák István kiállítása

98-99 Bakonyi István – Csiák Gyula Bársony István-könyve

100 Lukácsy József – Intő szó fiataloknak