Költő-zug/zúg/

A Vörösmarty Társaság számos programjai mellett, azokkal párhuzamosan működik a Költő-zug/zúg/ elsődlegesen műhelymunkának és társasági életnek helyet adó csoportként. Nincsenek állandó tagjai, viszont a csoportnak van egy kemény magja, amit helyben élő költők, írók, képzőművészek alkotnak. A csoport létrejöttének és létezésének célja az, hogy az aktív irodalmi, művészeti tevékenységben folyamatosan résztvevő alkotók személyesen is találkozhassanak időnként egymással. Ezek a találkozások számos emberi, baráti kapcsolatot teremtettek és teremthetnek. A közvetlen és nyitott összejövetelek oldottabb hangulatban nyithatnak teret személyes, ember közelibb megnyilvánulásoknak, megbeszéléseknek és vitáknak is.

A műhelymunka nyitottsága miatt, de attól függetlenül is ezeken az összejöveteleken bárki részt vehet, akit az élő irodalom érdekel és kíváncsi az alkotó személyekre. Közvetlen párbeszéd kezdeményezhető az írókkal, költőkkel. Mindezek mellett a csoport véleményt formál a Vörösmarty Társaság rendezvényei és azok megszervezése kapcsán. A csoport működésének fontos szerepe van abban, hogy a spontán felvetett kérdések, észrevételek, irodalmi kezdeményezések érvényesülhessenek a helyi művészeti életben. A közvetlen diskurzus közelebb hozza egymáshoz a szerzőket, alkotókat és a művészetek iránt érdeklődőket.

A csoport elnevezéséből fakadóan elsődleges az irodalom, annak terjesztése, oldottabb körülmények között történő értékelése, megvitatása, megbeszélése. A szerzők ismertethetik még nem publikált írásaikat, egymás és a megjelenő érdeklődők között. Számos kezdő pályamű, alkotás hangzott már el a csoport összejövetelein. A közvetlen hangulat, az oldottabb légkör a kezdő és fiatalabb korosztályok számára vonzóbbá teszik, tehetik a megnyilvánulási lehetőségeket, újabb kapcsolatok kialakítását. A csoport nyilvános és nyitott összejövetelei továbbra is a társasági életnek, művészetet kedvelőknek, irodalom iránt érdeklődőknek kíván teret és lehetőséget nyitni egy-egy esetleges kibontakozáshoz is. A csoport tevékenységének centruma a minőség és az érték, ahol sosem feledkezhetünk meg arról, hogy:

 

„Szakad az ember veséje,

de az űrt álma belengi,

muszáj dicsőnek lenni,

nincs kegyelem.

Ez itt a szárnyak zenéje,

ne feledd.

Soha nem feledem.”

(Nagy László: Szárnyak zenéje)

 

(A)Költő-zug(zúg) – 2020. január

Január 30., csütörtök, 17 óra

(Vörösmarty Terem)

(A)Költő-zug(zúg)

Házigazda: László Zsolt költő

Bővebben: (A)Költő-zug(zúg) – 2020. január

(A)Költő-zug(zúg) – 2019. október

Október 31., csütörtök, 17 óra

(Vörösmarty Terem)

(A)Költő-zug(zúg)

Házigazda: László Zsolt

 

Bővebben: (A)Költő-zug(zúg) – 2019. október

(A)Költő-zug(zúg) – 2019. Szeptember

Szeptember 26., csütörtök, 17 óra

(Vörösmarty terem)

(A)Költő-zug(zúg)

Téma: Új kiadványaink és a következő feladatok ismertetése, megbeszélése

Házigazda: László Zsolt

 

Bővebben: (A)Költő-zug(zúg) – 2019. Szeptember

(A)Költő-zug(zúg) – 2019. Április

Április 25., csütörtök, 17 óra

(Vörösmarty Terem)

(A)Költő-zug(zúg)

Vezeti: László Zsolt költő

 

Bővebben: (A)Költő-zug(zúg) – 2019. Április