Előszó

„Mi az, mi embert boldoggá tehetne?
Kincs? hír? gyönyör? Legyen bár, mint özön,
A telhetetlen elmerülhet benne,
S nem fogja tudni, hogy van szívöröm.”

/Vörösmarty Mihály: A merengőhöz/

 

ELŐSZÓ A HONLAPHOZ

 

Aki sok-sok „intelme” között a fenti sorokat hagyta ránk, a magyar irodalom kiemelkedően fényes, ragyogó csillaga. Az ország egyik legrégebbi irodalmi közösségének névadója. Az ehhez a közösséghez tartozónak pedig biztosan könnyebb érzékelni és megérteni, s tovább megértetni, hogy a mai ember számára egyedüli értékké váló kincs, hír, gyönyör múlandók, és van, van „szívöröm”. Hiszen Vörösmarty Mihály életműve és tanítása, a magyar irodalom, művészetek, tudományok minden kincséhez közelebbinek, s talán még továbbvivőjének is érezheti magát. Részese és felhatalmazott hirdetője egy olyan szolgálatnak, amelyiknek egyik célkitűzése az, hogy a Szózat költője életművét minél többet és többen ismerjük és ismertessük meg.

Székesfehérvár, Fejér megye és a régió, de merjük vállalni, a nemzet egyik nagymúltú irodalmi és művészetbarát társasága erre a szolgálatra „szerződött” és ennek a „szívörömnek” a hirdetése a legfőbb célja. Hűséggel a város életében betöltött felbecsülhetetlen értékű tevékenységük és szerepük miatt is elődöknek tekinthető Fehérvári Casinonak,  a Tóvárosi Olvasókörnek vagy a Vörösmarty Körnek. S ezek nagyszerű életre hívóinak, éltetőinek: Fekete Jánosnak, gr. Zichy Jenőnek, Széchenyi Viktornak és a többi kiválóságnak.
   Minden változás, előre lépés, szellemi és erkölcsi gazdagodás, ami segíti a Vörösmarty Társaságot e nemes szolgálata eredményes teljesítésében, az nemcsak öröm számunkra, hanem egyúttal újabb, gazdagabb időszak reményét is adja. Ennek a reménynek az örömével, izgalmával és bizakodással indítjuk és adjuk közre honlapunkat.

A modernkor, a szédítő kommunikáció- és információ-fejlődés és a cselekvésre végül késztető igény szükségszerűvé tette számunkra a Vörösmarty Társaság Honlapjának megindítását. Reméljük, hogy tagságunkat, az érdeklődőket, az irodalom és művészetek kedvelőit a hagyományainkhoz és a jelenlegi törekvéseinkhez méltóan fogjuk ezen a módon is szolgálni.

Erősíthetjük folyóiratunk, a Vár népszerűségét, növelhetjük az olvasók táborát, és nem utolsó sorban segíthet abban, hogy mind többen csatlakozzanak a társaságunkhoz, legyenek részesei annak a törekvésnek, amivel a magyar irodalom, a művészetek, a nemzeti kultúra, a magyar nyelv soha el nem hanyagolható szent ügyét szolgáljuk. Együtt. Rendületlenül.

Mindezt különös örömmel és elkötelezettséggel Alba Regia ünnepi esztendejében, a Szent István Emlékévben, ami az 1938-as csodálatra méltó, a város életét sokáig meghatározó eseményekre is hivatott emlékeztetni. Ne feledjük: azok sorában a Vörösmarty Társaság rendkívül értékes rendezvényeivel és a Vár megjelenésével a város, a régió és az ország irodalmi életében.

A 75. évfordulón. 

Bobory Zoltán

a Vörösmarty Társaság elnöke

 

2013-02-23
Székesfehérvár