Paál Lajos könyvének bemutatója

Paál Lajos könyvének bemutatója

 

Paál Lajos a magas  művészet nyelvén szólít meg bennünket. Az olvasóinak, a hallgatóknak és a hozzáértőknek is meg kellene haladni a hétköznapok bábeleit, kivonulni és fellélegezni, a tisztaság ezen vidékére, ahol nincsenek kijelentő és felszólító gondolatok, parancsolatok és eligazítások. De szelíd kérdő mondatok. Ő tudja jól, kérdést úgy lehet feltenni, ha már benne van az értő válasz is. Az emberek itt válnak sajátosan gondolkodókká – a válaszaikban, mert azok reménytelenül mások – kevésbé igazodnak a magasságokhoz. Mert Ő felmegy a dombtetőre és onnan néz szerteszét. Azok a dombok vajúdó hegyek, karcolják a túlsó oldalt, felhasítva a végtelent, talán a Mennyországot.

Bővebben: Paál Lajos könyvének bemutatója

85. Ünnepi Könyvhét

Bővebben: 85. Ünnepi Könyvhét

László Zsolt versei: Rajzolt távlatok, Revák István rajzaival

Bővebben: László Zsolt versei: Rajzolt távlatok, Revák István rajzaival

Tisztújítás 2014

Eredmény:

Elnök: Bobory Zoltán 

Általános alelnök: dr. Lukácsy József 

Művészeti alelnök: dr. Arató Antal 

Irodalmi alelnök: László Zsolt

 

Elnökségi tagok:

dr. Bakonyi istván 

Balajthy Ferenc

dr. Balásné Szalma Klára 

dr. Dienes Ottó 

Hegedűs Éva

Heiter Tamás 

Kupi László

dr. Lakner József 

Pappné Maklári Éva 

Pálfalvi András 

Pásztor Bertalan

Revák István

Sajtos Lajos

Babits-emlékülés

Bővebben: Babits-emlékülés