Ének a Don hőseiért

Pákozd, Don-kanyar Kápolna

Meghívó

 

Az elsettek emlékműve

 

A hazáért

 

Elesettek s eltűntek

 

Horthy István kopjafája

 

Visszaemlékezés a doni vereségre

 

Vörösmarty Társaság hallagtósága

 

Cserta Gábor énekei

 

Makláriné Pap Éva szavalata

 

Bobory Zoltán versmondása

 

Ének a Don hőseiért emlékműsor