Bokros János emlék rendezvény

Szeptember 20., csütörtök, 18 óra

Vörösmarty Társaság – Vörösmarty terem

„Fölépítjük a templomot”

Emlékezés a 80 éve született Bokros Jánosra

 

 

 

 

Cserta Gábor megzenésítésében hallhattuk Bokros János versét: Fölépítjük a templomot. Cserta Balázs és Cserta Gábor előadásában.

 

 

Bobory Zoltán bevezetője és köszöntője.

 

 

A hallgatóság

 

 

Brájer Éva alpolgármester asszony visszaemlékezései. Sárkeresztúri nagyszülők szalagos, karácsonyi nagy kenyeréről. Szülei és Bokros János szüleinek kapcsolata. „Egy dombocskát lelünk, ahol felépítjük a templomot”.

 

 

A hallgatóság.

 

 

Bokros Judit beszéde apjáról, és miként szervezték a megemlékezés részleteit.

 

 

Az emlékező bizottság kiválasztása:
Gutiné Turi Ibolya, Bokros Judit, Bobory Zoltán, Baranyi Ferenc – Kossuth, és József Attila-díjas költő és Bakonyi István – József Attila-díjas művészettörténész.

 

 

A vitrinben az írógép és a dedikált könyvek. 

 

 

A falakon fotó tablók mutatják a pillanatokat.

 

 

Varga Gábor Farkas papír kivágat műalkotásai a versekhez.
Továbbá: emléktábla készül el jövőre, Horváth Imira megzenésített gyerekverseket ad elő, és az Emlékkönyv amit még Román Károly tanár úr szerkesztett.

 

 

Bakonyi István előadása Bokros János istenes verseiről. A Hetedik napon, Bokros János protestánsága. Az Isten terciája versét elemezte. Megjelentek a felekezeti jelképek és a felekezetek összetartozása a templom építésében.
A Kálvin pásztor nyája: „egy ország lappangott itt, amikor már nem volt ország”, a szétbitangolt nyáj keserű képe.

 

 

P. Maklári Éva és Bobory Zoltán Bokros János verseit szavalták.

 

 

Horváth Éva 3 verset zenésített meg és gitár kísérettel énekelt el: Mesék mezején, Kerekes és Öreganyám nagykendője.

 

 

Baranyi Ferenc beszélt a barátságukról, az egyetemi évekről, a „komponistákról”. Bokros János: Őszi ének versét is elmondta és több tréfás verseletét is kívülről, a hatvanas évekből.

 

 

Csutiné Turi Ibolya – Sárkeresztúr polgármestere –, a település miként őrzi Bokros János és Bella István emlékét. 2006 óta Bokros János-díjat adományoznak az érdemesülteknek.

 

 

Bokros Jánosné gondolata: „…csak az hall meg, akit elfelejtenek”!
A költő emlékét őrzik.

 

 

A hallgatóság

 

 

Bokros Juditot köszöntik, a hagyatékot kitűnően ápolja.

 

 

 

 

Varga Gábor Farkas alkotásai a Vörösmarty teremben.