Bobory Zoltán 70 éves

 

Dr. Lukácsy József nyitó beszéde

 

Cserta Gábor – Születésnapi dal

 

L. Simon László is köszönt

 

P. Makláry Éva Bobory Zoltán versét olvassa fe

 

Arató Antal beszéde

 

Bakonyi István beszéde

 

Balajti Ferenc tréfás köszöntője

 

Bobory Zoltán verse Cserta Gábor előadásában

 

Dr. Lakner József beszéde

 

Lálszló Zsolt rumos köszöntője

 

Dr. Lukácsy József köszöntője

 

"Bobory 70. születésnapjára" c. vers felolvasása

 

Gál Csaba beszéde

 

Vén Zoltán tréfás köszöntője

 

Pásztor Bertalan beszéde

 

Pálfalvi András beszéde

 

Péntek Imre Köszöntője

 

Saitos Lajos versel

 

Szegedi Kovács György versel

 

Bobory "Józan Kerti vers" c. versét Éva mondja el

 

Cserta Gábor dala és gitárjátéka

 

Bobory Zoltán záróbeszéde, köszönetei