Határon Túli Magyar Irodalom Napjai – Október 15.

 

 

Moderátor Lukácsy József

 

Borbély László (Budapest) Albert Camus 1956 tükrében.

 

Marcsók Vilma (Délvidék) Magántörténelem társadalmi keretben.

 

A hallgatóság

 

Száraz Pál, Zirig Árpád Felvidékről és Bobori Zoltán

 

A hallgatóság

 

Lengyel barátaink a Lengyel Írószövetségből.

 

Száraz Pál (Felvidék, Nagyfedémes) Nyitra környéki mátyusföldi fesztiválról, majd elmondja rövid versét.

 

Zirig Árpád verset mond – Vörös vakolat.

 

Zsille Gábor (Budapest) Hogyan reagált a lengyel társadalom 1956-ra.

 

Zsille Gábor versfordítása. Felix Netz versét mondja el: A Pál utcai fiúk.

 

Összegzés (Lukácsy József)

 

14.00 órakor indulás Dinnyés – Agárd – Pákozd – Várkert – Írók fala – Don-kanyar kápolna (meghívott vendégeknek)

 

16.30-kor Koszorúzás az Aranybulla emlékműnél

 

19.00 óra - Emlékezés az Aradi Vértanúkra és 1956. október 23-ára Vörösmarty Terem

A költők írók zenészek saját munkáikat olvasták fel.

 

Cserta Gábor több megzenésített dala. Buda Ferenc: Esik a hó.

 

Szigeti Lajos versét mondja.

 

Bobory Zoltán is saját versét szavalja

 

Saitos Lajos Lepapírozott… versét mondja.

 

Pálfalvi András ’56-os versét mondja.

 

Marcsók Vilma: A magyar golgota.

 

Bakonyi István Bajor Andor írását olvassa.

 

Zsille Gábor Felix Netz verseit mondja.

 

A hallgatóság