In memoriam György Oszkár

Szeptember 08., csütörtök, 17 óra

Sebők Melinda irodalomtörténész

In memoriam György Oszkár című kötetének bemutatója

A kötetet bemutatja  és a szerzővel beszélget:

Sipos Lajos

professor emeritus, a MIT tiszteletbeli elnöke

Közreműködik: Bobory Zoltán

költő, a Vörösmarty Társaság elnöke

 

 

 

 

György Oszkár fényképe.

 

    György Oszkárról ma alig ejtünk szót. Noha a Nyugat első nemzedékével indult el költői útján, lírikusként és műfordítóként is feledésbe merült. Az 1920-tól Székesfehérváron élő költő soha nem kapta meg az elismerést, számos műve maradt kéziratban. A kötet elsősorban a kiadatlan versekből, tanulmányokból és a székesfehérvári idegenforgalmi értekezésekből (Prohászka emléktemplom, Szent Anna kápolna, Székesegyház, Szemináriumi templom) válogat, hogy betekintést nyújtson a páratlanul gazdag irodalmi hagyatékba.

        A szerző nem csupán a Nyugat feltáratlan irodalomtörténeti mozzanataira, hanem Székesfehérvár keresztény kulturális értékeire, az 1938-ban induló Vár című irodalmi lap jelentőségére, valamint Babits Mihály és György Oszkár barátságára is felhívja az olvasó figyelmét. Az irodalomtörténeti dokumentumokban (levelek, kéziratok, dedikált kötetek, korabeli fényképek) bővelkedő kötet kiváltképp érdekessé teszi György Oszkár feltáratlan életművét.

– a könyv fülszövege

 

Melinda felolvas.

 

Sebők Melinda (1979) irodalomtörténész, tanár, szerkesztő. Az ELTE BTK-n szerzett PhD-fokozatot. 2002-2012 között magyar-angol szakos gimnáziumi tanár valamint az ELTE TÓFK oktatója. 2013-tól a KRE BTK Modern Magyar Irodalomtudományi Tanszékének egyetemi adjunktusa, a Vár tanulmányrovatának szerkesztője. Fő kutatási területe a klasszikus és a késő modernség irodalma: Babits Mihály, György Oszkár életműve és az 1945 utáni modern magyar líra. Írásai többek között Kortárs, Hitel, Tiszatáj, Vigilia, Magyar Napló, Irodalomismeret, Parnasszus, Pannon Tükör, Agria és Vár folyóiratokban jelentek meg.

 

Önálló kötetei:

A Nyugat árnyékában, Argumentum, Budapest, 2011.

Halálmotívum Rónay György és Pilinszky János tájköltészetében, Kairosz, Budapest, 2012.

 

Szerkesztett kötete:

Nemzet – Sors – Identitás. Írások a hatvanéves Bertha Zoltán tiszteletére, L'Harmattan, Budapest, 2015.

 

Díjai:

Lánczos-Szekfű Ösztöndíj, 2009, 2012

MTA Kutatói Pályadíj, 2013

Kaszap-esszépályázat 1. díja, 2015

 

 

A hallgatóság

 

Sípos professzor úr kérdez a költő mellőzöttségéről.

 

A hallgatóság

 

Bobory Zoltán György Oszkár verseit mondja: Harang, Fehérség és Gárdonyi.

 

 

Tartalomjegyzék:

 

Előszó

Képek György Oszkárról

Sebők Melinda:

György Oszkár és Babits Mihály párbeszéde

 

Sebők Melinda:

Egy ismeretlen Vörösmarty-szonett keletkezése és kéziratos szövegváltozatai

 

Sebők Melinda:

Visszatekintés a Várba

 

György Oszkár:

A szent év küszöbén

 

Sebők Melinda:

György Oszkár irodalomszemlélete népies költészetünkről

 

György Oszkár:

Népies költészetünkről

 

György Oszkár:

Válogatás kiadatlan költeményeiből

 

György Oszkár:

Költőtársakat megidéző versei

 

György Oszkár:

A Babits-hagyatékban lappangó költeményei

 

György Oszkár:

A Nyugatban

 

György Oszkár:

Petőfi, Berzsenyi

 

György Oszkár:

Idegenforgalmi előadásai székesfehérvári templomokról

 

György Oszkár:

Babits, a költő

 

A György Oszkár – Babits párbeszéd dokumentumai

Költőtársak dedikált kötetei