Siklósi Gyula régészprofesszor könyvbemutatója

 

S I K L Ó S I   G Y U L A

régészprofesszor

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZENT HELYEK II. kötet

A KÖZÉPKORI BUDAI BELVÁROS ÉS A FELSŐVÁROS EMLÉKEI

című legújabb kötetének a bemutatójára

2016. január 27-én (szerdán) 17 órára

a Vörösmarty Terembe

A szerzővel beszélget: dr. A r a t ó  A n t a l

Házigazda: dr. L a k n e r  J ó z s e f

 

Januári Áron Nagy Lajos embléma

 

A meghívó

 

A könyv címlapja

 

Arató Antal felolvassa jegyzeteit.

 

Arató Antal rámutat a szerző érdemeire. A könyv várostörténeti vetélkedőknek, továbbá kutatóknak, forrásanyaga lehet. számos illusztrációk és rajzok gazdagítják a történelmi adatok hitelességét.

 

A hallgatóság

 

Siklósi Gyula régészprofesszor életéről, iskoláiról és történelem ismereteiről, fehérvári ásatásairól és a város helyszínrajzáról tartott különleges előadást.

 

1601-ben hogyan lehetett megközelíteni Fehérvárt. Projektor kivetítés.

 

Felsőváros bemutatása. A második kötet (a tervezett négyből) Felsőváros történelmi múltja és tárgyi emlékei.

 

A két barát kölcsönösen köszöntötte egymást.

 

A hallgatóság

 

Lakner József vázolja az első félév  programjainak tervezetét.