VÁR VIII. évfolyam 2012/1

Megjelent a VÁR Irodalmi és Közéleti folyóirat VIII. évfolyam 2012/1 száma

 

Tartalomjegyzék:

 

3           Saitos Lajos verse: Jel, Pilinszky János emlékének

4           Saitos Lajos portré

5           Saitos Lajos verse:Jel – kézirat

6-7        Saitos Lajos versei: Naplóversek (II.), Eleven fény, Tetszés szerint tovább írható

9-15      Hernádi Mária: „TALÁN  ŐK  MÁR  NEM  HAGYNAK   EL.” Nemes  Nagy Ágnes angyalai. (Nemes Nagy Ágnes kilencvenedik születésnapjára)

17-22     Botár Attilaversei:A DUNA HÍDJAI– Pilléres emlékeink

23-24     Balajthy Ferencversei: ÁT AZ ORIGÓN, FEKETE LYUK

25-27     P. Maklári Évanovellái:  Jó lesz valamire, Ébredni – sírva

28-31     Fenyvesi Ottó verse: TELE VAN A MEMÓRIA Ilia Mihálynak

33-34     Réfi János versei: Mozaik, Téli nap, Tanka testről és lélekről

35-49     Lukács László: Miről szólnak a harangok?A belehallás jelenségéről*

50-52     Bobory Zoltán: „Nem ijedek meg senkitől!”–„Juszt is itt maradok…!”*

53-58    Jelenits István: „A bárány az, ki nem fél közülünk” A bibliai  bárány alakja Pilinszky János költészetében

59-70     Cs. Varga István: A barátság gyémántpecsétje Németh László és Pilinszky János barátságáról

71-73     L. Simon László: Pilinszky János emlékezete

75-79     Petőcz András: Pilinszky János szorongásos létélménye, avagy a Négysoros üzenete1

80-85     Szűts Zoltán: A kizökkentett idő – a bűn és világvége, mint kiindulópont Pilinszky János műveiben

87-95    Szűts-Novák Rita: Tömörség és alkotóelemekre bomlás – az idegenség, út és a vég megjelenítése Pilinszky János és T. S. Eliot lírájában

96           Hétvári Andreaversei: GORDIUSZ, ZSOLTÁR AZ IKREK HAVÁHOZ

97-101   Gracza Lajos: A  FELFEDEZÉS  ÖRÖMÉRŐL, Szabó Ferenc Ötödik tenger parti elégiája olvasásakor

103-107   Pusztai Virág: Válságjelenségek a vizuális kultúrában, kihívások a vizuális nevelés terén

108         Kacskovics Attila verse: Ártatlan sznobság

109         Takács Zsuzsanna: Bárányhús

110         Ács Gergelyverse: Elysium

111-127  Babosi László: „NEKEM FÁBIÁN ZOLTÁN A BARÁTOM VOLT”Ratkó József és Fábián Zoltán kapcsolata – levelezésük tükrében

129-131   Bokros Judit: Hamvadó illúziók (Kálnay Adél: Hamvadó idő)

132-136   Lukács Miklós: Parini, Alfieri és az 1700-as évek olasz szatírái

137         Somkuti Gabriella versei: CSALÓDÁS, METAMORFÓZIS, AMI A MÉDIÁBÓL KIMARADT

137-139   Bakonyi István: Az első 18 év(Buda Ferenc: Világ, világom)

138-140   Lapszámunk illusztrációi Horváth János képzőművész munkái