László Zsolt költői estje a Királykút Emlékházban

László Zsolt 50 éves.
Költői estje volt a Királykút Emlékházban 2013.11.11-én.
1963-ban született Szombathelyen.
A Vár folyóirat szerkesztője.
Hat önálló kötete jelent meg, legutolsó a Vidéki pegazus. 2009-ben Vörösmarty díjat kapott.

Bővebben: László Zsolt költői estje a Királykút Emlékházban

Előszó

                             "E versekkel így kelek útra:

                              megyek a napok partjain;

                              mit hirdetek - még én se tudtam

                              törvényeim betartani.

 

                              Országot hirdetek, mert vágyom

                              az idők folyómentiben

                              tudni: - egy túlsóparti tájon

                              lesz egy világ, mely nem ilyen.

 

                              Megyek, port csókol még a talpam,

                              de csillagokkal néz szemem.

                              Tavalyi bor érte az ajkam,

                              jövőtől részeg énekem."

 

                                           (Váci Mihály: Verseim.)

 

 

Váci Mihály nyomán, verseinkkel útra kelünk. Néha szeretnénk országot hirdetni. Viták, meleg kézfogások, néha melankolikus hangulat, néha eufória, tisztelet, düh, bátorítás... Ezek vagyunk Mi, itt a költőzugban. Itt mindenkinek jut szék és asztal. Mindenki elmondhatja a magáét, akár túlkiabálva másokat is. De itt lehet szerényen, odafigyelve, szemlélődőn hallgatni is. Ha valami/valaki más az közöttünk nem feltűnő. Sőt szeretjük ha valami/valaki időnként más. Ezek vagyunk Mi, ez a költőzug. Itt élünk Székesfehérváron és környékén. Minden hónap utolsó pénteken találkozunk. Valljuk,hogy a költészet a legtisztább megemelt élő nyelv és a legmélyebb gondolatok szintézise. Valljuk,hogy az irodalmat szeretni, művelni nem talmi dolog. Összejöveteleink általában kötetlenek. Inkább a beszélgetés, a társasági élet jellemzi. Kíváncsiak vagyunk egymásra és mindenkit szeretettel várunk disputáinkhoz.. Feladatunk a posztolás és a hagyományok ápolása is. Mi itt és nem "egy túlsóparti tájon" éljük meg a mát. Összetartózó de nyitott közösség vagyunk. Várunk mindenkit nemre, felekezetre és korra való tekintet nélkül. A fenti idézet szerint néha port csókol a talpunk, de csillagokkal néz a szemünk és jövőtől részeg énekünk...

Annak reményében ténykedünk a Vár folyóirat holdudvarában, hogy oldottabb közegben adjunk helyet az élő irodalomnak, alkotói magatartásformáknak. Aki kíváncsi ránk, szereti az irodalmat és a teremtő akarat érdeklődéssel áldotta meg, az nyugodtan helyet foglalhat közöttünk mert szívesen látjuk összejöveteleinken.

 

László Zsolt

a Költőzug házigazdája

 

Vár Ucca Műhely est

A Vörösmarty Társaság 2013. márciusi rendezvényei között március 29-én pénteken 17 órai kezdéssel, az állandó „Költőzúg” program keretében vendégeink voltak a Vár Ucca Műhely irodalmi és mûvészeti lap szerkesztői, Fenyvesi Ottó és Kilián László. A velük való beszélgetést László Zsolt költő házigazdaként vezette, aki a legelején leszögezte, hogy abszolút szubjektív alapokon, nem megszervezett, hanem spontán beszélgetés fog lezajlani.

Bővebben: Vár Ucca Műhely est

Gál Csaba Sándor

Saitos Lajos

EGY ÍGÉRETES PÁLYAKEZDÉS

Gál Csaba Sándor verseiről

 


Mintha egy „ismeretlen” skandináv költő verseit olvasnám, ez volt az érzésem a Székesfehérvárott élő és alkotó Gál Csaba Sándor Magasabb szempont c. újabb verseskötetének kézbevétele után, amely meglepetésként hatott mind a szakma, mind pedig a szélesebb olvasóközönség számára, amikor az idei könyvhéten a Cédrus Művészeti Alapítvány s a Napkút Kiadó közös produktumaként megjelent. Talán a könyvünnepi kiadványok egyikén – mert évről-évre több (más és más) ilyen ajánló is születik – sem szerepelt „hivatalos” kötetként. Pedig tudjuk, minden ilyen megjelenés ünnepszámba megy költőnek, olvasónak egyaránt. S mondom: hatott, minthogy költőnk első, debütáló könyve, az Előhívás (Vörösmarty Társaság, 2009) nem kapott kellő kritikai fogadtatást, figyelmet.

Bővebben: Gál Csaba Sándor

László Zsolt

Költő