(A)Költő-zug(zúg) – 2018. április

Április 26., csütörtök, 17 óra

(A)Költő-zug(zúg)

Új verseink felolvasása

Házigazda és moderátor: László Zsolt költő

 

Embléma

 

László Zsolt bevezetője.

Mi közünk van József Attilához? A modern magyar költészetre miként hatott.

Megkerülhetetlen a művészete.

 

Pálfalvi András elemzi a József Attila kora érdekes kapcsolatait.

József Attila nyomábanprózai írásában elemezte a jelenlevő költők munkáiban és verseiben felismerhető megérzéseket és a tudatos azonosulásokat.

Végül felolvasta a Vásár című versét

 

Korabeli felvétel József Attila és testvérei fűszoknyás beöltözéséről.

 

P Maklári Éva új verse: József Attilához.

 

Hady Nikolett készülődő első könyvéből olvasott fel két verset.

 

Gál Csaba az Igazodás versét olvasta

 

Saitos Lajos 71 éves lettem én versével szerepelt.

 

Strojko Márk a telefonjába írta a versét: Lázadó

 

Balajthy Ferenc mély átéléssel szerepelt Világ(nézet) írásával,

Piszkos Fred megtisztul alcímmel.

 

Bobory Zoltán Sokan vagyunk versét olvasta. Később ismertette a  a májusi könyvbemutatókat és az Irodalmi Folyóiratok Fehérvári Találkozóját.

 

Szabóné Miklós Eszter bemutatkozott és Reményik Sándor: Béke című versét olvasta fel