Áron Nagy Lajos emléknap és könyvbemutató

Áron Nagy Lajos Székesfehérvárott élt, alkotott, nemzedékeket nevelt és tanított. A baráti, munkatársi, szakmai, tanítványi, gyűjtői visszaemlékezéseket tartalmazó könyv a város kulturális-művészeti életében kitörölhetetlen nyomot hagyó művésztanárnak állít emléket.

A Munkácsy-díjas festő életművét korábban bemutató kiadványok hangsúlyosan a művészi tevékenység ismertetésére, értékelésére törekedtek. E mostani kötet az őt még személyesen ismerő, elsősorban fehérvári emlékezők írásait, olykor szerénynek tűnő megemlékezéseit adja közre, amelyekből egy életében is tisztelettel övezett művész, tanár, közéleti ember alakja válik elevenné, s remélhetően példává is.

Könyvünkben – a visszaemlékezések mellett – Áron Nagy Lajos közel ötven festménye szerepel, és eddig nem publikált, a művészi hagyatékból előkerült grafikáiból is bemutatunk néhányat.

Azokat az olvasókat, akik az életművet részletesebben, mélységében kívánják megismerni, az eddigi legteljesebb bibliográfia közreadásával segítjük.

Áron Nagy Lajosra, születésének centenáriumán, a nevét viselő baráti kör és a Szent István Király Múzeum kiállítással emlékezik. Városa a művész gyermekkora színhelyéhez földrajzilag közeli, de látványában teljesen átalakult teret róla nevezte el.

Lakat Erika

Az emlékkönyv címoldala

 

Áron Nagy Lajos portréja

 

Rajz a vázlatfüzetből

 

Evezős 1997

 

Templomba járók

 

Móló 1997

 

Neszebar – bolgár tengerpart

 

Őszi délután

 

Anyám