Határon Túli Magyar Irodalom Napjai – 2017. október 6.

A.  Helyzetjelentés 2017 - Politikai erőfeszítések hatásai – hangulatváltozással?

B.  Erotikus költészetünkről –

C.   Könyvbemutatók

 

 

 

10 órától 12:30-ig előadások

 

 

Bobory Zoltán köszönt és megköszöni a támogatásokat.

Fő támogató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Mesterhús Bt, Zámolyi Sörfőzde, Darabos Pál borai.

 

Dr. Lukácsy József bevezető beszéde.

 

Péntek Imre az erotikáról.

–        Erotika a kor etikája,

–        Arany János erotikus verseinek pusztulása,

–        Erotika akkor szép, ha áttudjuk esztétizálni, a tabuk lebontása,

–        Erotikus tartalom és a fantázia, az erotikus szókincs,

–        Majoza Lajos: (1972) Csontom virágai, a szexualitás szépségformáló, emberformáló,

–        Magyar nyelv szexuális szótára,

–        Kemenzséfi László Arkánum – amerikai folyóirat,

–        Fehér ló fia – A szépség önmagában létezik, a titokban.

–        Oláh András, Az elveszett kézirat;

 

Péntek Imre és Lukácsy József

 

Domkos László,Erotika – klasszika;

Ady Endre, Erdélyi kancsó; Faludi György, Weöres Sándor, Pszihé; Döbrentei Kornél, Dévaj balladák.

A nők mindig tudják mi a jó nekünk és a legvégén: a nők tudják, hogy mi a rossz nekünk.

 

A hallgatóság

 

Megérkeztek a Ciszterci Szent István Gimnázium diákjai.

 

Faragó Laura

Népdal Kallós Zoltán gyűjtéséből – Petőfi vers átirata, majd Kóka Rozália gyűjtéséből: Bukovinai székely mese.

 

Száraz Pál bemutatkozik a konferencia résztvevői közül, a diákoknak.

 

Ködöböcz Gábor – Eger, az Agria folyóirat főszerkesztője

Szerelmi idill és érzéki szenvedések Kányádi Sándor költészetében. Két nyárfa és a Háború 1967-es vers. Tünemény; Képzelet, álom és mitizáltság. Metafizikai értékítélet érzékenysége. A szerelem a kölcsönös önfeledségben feloldott magány. Osztódom Én osztódom Te. Baucisz és Tilemon; az életszentség diadala a létrontás fölött.

 

Vén Zoltán és Szigeti Lajos

 

György Attila – Csíkszereda.

A népköltészetben és a népdalokban hemzsegnek az erotikus pajzán formák.

–        90-es évek: Előretolt helyőrség

–        Az egyház ellenállásába ütközik. „A Jó Isten azt adta, hogy irodalommal rontsuk meg a fiatalokat…”

–        Farkas Árpád: Erdélyi Asszonyaink.

–        György Attila felolvasta az Asszonyok dicsérete írását.

 

15  órától 16’30 óráig előadások

Bakonyi István moderátor

 

Kontra Ferenc – magyarországi és horvát író

Horvátország magyar irodalma, tankönyv – gyerekeknek íródott.

Az iskolákban a horvátok is tanulnak magyarul. 500 oldalas könyv, hogy ismerjék meg szülőföldjük irodalmát. Progresszív irodalom történet azt jelenti, hogy senkit sem hagy ki. Ehhez a régióhoz tartoznak: Janus Panonius, Fejtő Ferenc, Békesy Ferenc, Sinkó Ervin, Sztárai Mihály, Ács Gedeon és Ács Zsigmond Shakespeare fordító: Velencei kalmár. Mint női író: Baranyai (Schneider) Júlia.

 

Tari István – Dél-szláv területek felosztása.

–        Arról szól a Kárpát-medencei létezésünk, hogy nem ismerjük egymást.

–        Politika a közpénzek szétosztását jelenti – a zsákmány szétosztása.

–        A második nyelv a világmegragadás egyik módja.

–        Titó kirakata, a hóhér becsapja a világot.

–        1992 magyar autonómiai törekvések. A vajdaság és az ottani Magyar Nemzeti Tanács szintén a kirakat része,
          a világ átverését szolgálják.

–        A kettős állampolgárság hátránya: kiszippantja a fiatalokat anyaföldjükről. Kárpátalja és Délvidék van veszélyben.

 

Zirig Árpád – A hatalom politikája.

–        Bankok, kamat a munkanélküli gazdagodás

–        Korrupciók, a közélet tisztaságáról nem lehet beszélni

–        A kialakult új pénzügyi világ határozza meg a politikai döntéseket.

–        Tőzsde, árfolyamjáték gazdasági válságokat alakít ki.

–        A pénz a lobbik ereje lett, a háborúk kitörésében is segédkezik.

–        A pénzhatalmak döntései racionálisabb, mint a politikai döntések.

 

Vári Fábián László: Kárpát-alja legyen Ukrajnán belül, egy önálló társadalmi, gazdasági autonómia. Az új ukrán hatalom külföldi pénzeken alakult meg.

–        Az iskolákban csak alapszinten tanulhatnak nemzetiségi nyelven.

–        Moskol: az európai nemzetek nyelvére ne vonatkozzon az ukrán nyelvtörvény.

 

Marcsók Vilma – Holnaptalanok

Elvándorlások, anyagi biztonság, anyanyelvi oktatás.

A megmaradás feltételei:

–        az általános iskolai anyanyelvi oktatás,

–        az 5 gyerekes létszámkorlát,

–        tanterv és pedagógusok szükségesek akár az anyaországból,

–        Határokon átnyúló oktatási rendszer.

–        Új térstruktúra, régiós integrálódás. Tanuló városokat kell kialakítani és nem a régi struktúra szerint ahol mindez hiányzik.

       

18 órakor emlékezés az Aradi Vértanúkra a Kossuth u. 14. szám alatti díszudvarban

Cserta Gábor zenél és énekel

 

Emlékezők I.

 

Emlékezők II.

 

Emlékezők III.

Koszorúzás a „Fekvő Katona” szobornál, ahol a megemlékezők elénekelték a Szózatot