Román Károly könyvének bemutatója

Meghívó

 

Borító

 

Fülszöveg:

Román Károly 1959-ben, egyetemi tanulmá­nyai befejezése után Székesfehérváron kapott áI­lást. Hamarosan bekapcsolódott a város kulturáliséletébe. Tanári munkája mellett irodalmi programokat szervezett, előadásokat tartott, műsorokat, könyveket szerkesztett, és többségében irodalmitémájú tanulmányokat publikált. Tanulmányaiban, ahogyan Pomogáts Béla mondja a könyv clőszavá­ban, együtt van „mind a tudósi, mind a pcdagógiaikarakter”; és ez a kettő, az „irodalomértclmező" és az „irodalompedagógiai kategória szabja megírása­inak belső logikáját és hangnemét".

Ehhez még annyit teszünk hozzá, hogy Román Károly tanári, közéleti, kulturális munkásságáért számos kitüntetést kapott. 2000-ben Székesfehér­vár díszpolgárává választották.

Ebben a könyvben a folyóiratokból kigyűjtött tanulmányainak egy részét és néhány előadását ad­juk közre.

 

Tartalom:

Baráti sorok ~5

 

Klasszikus és modern lírai változatok

 

Néhány szó a költészetről ~ 11

Poéta az újrakezdések kényszerében ~22

FodorAndrás indulása ~ 37

Humanista értékek ébresztése ~52

Bohócgesztusokban fájdalmas líraiság ~57

Péntek Imre 60 éves ~ 67

Szopori Nagy Lajos: Kánon az erdőn ~ 70

Szerep és beszédmód Takács Imre költészetében ~74

Búcsú a garabonciástól ~90

Hölderlin álarcában ~ 93

Az érdes világosság költője ~ 102

Nincs sehol rés, nem vész el semmi ~ 108

 

Tragikus sorsok - arcok és álarcok

 

Találkozások BajorAndorral ~ 115

Egy betűvető becsülete ~ 121

BajorAndorregényei ~127

Egyvarázsló portréja ~ 136

A tagolatlan jelen és a tagolt múlt Sobor Antal novelláiban SoborAntal: Napló ~ 152

A Sobor-emlékmű avatásán ~ 161

Bokros János emlékezte ~ 164

Bódás Jánosról ~ 174

Neményi László: Álomi leltár ~ 176

 

Mítosz és valóság

 

A lélek méregtelenítése ~ 183

László Zsolt legújabb kötetéről ~ 189

Előszó a 63 című kötethez ~ 193

Ábrahámtól a Názáreti Izsákig ~ 198

A szeretet istenének prófétája ~ 204

Pokoljárás -Vergilius nélkül ~ 212

Megjegyzések egy drámapályázatról ~ 220

Fehérvári almanach, 96’~230

 

Péntek Imre emlékezései

 

Arató Antal gondolatai

 

Román Károly

 

Bobory Zoltán virággal köszönti Román Károlyt