Áron Nagy Lajos emléknapi filmvetítés

Áron Nagy Lajos 100. Születésnapját megtisztelte a Vörösmarty Társaság és a város egy emléknap keretében. Erről készült filmet és annak bemutatóját Dr. Lakner József az Áron Nagy Lajos Kör elnöke ismertette a társaságban

Bővebben: Áron Nagy Lajos emléknapi filmvetítés

15. Kortárs művészeti fesztivál – 2014

Május 14-én Mayer Éva és Majoros Áron Zsolt képzőművészeti kiállítása a Vörösmarty teremben.

Bővebben: 15. Kortárs művészeti fesztivál – 2014

Dienes Ottó

 

Dienes Ottó Imre 1937. március 22-én született Budapesten. Iskoláit az érettségiig Egerben végezte, majd az Eötvös Lóránd Bölcsészettudományi Karán folytatta tanulmányait. 1959-ben Székesfehérváron a Vasvári Pál gimnáziumban kezdte tanári munkáját. 1970-ben a Teleki Blanka gimnáziumban folytatta pályáját húsz éven keresztül. 1978-82-ben a franciországi Lille-i Egyetem magyar tanára.

1990-től közel tíz éven keresztül a Fejér megyei önkormányzat egyik osztályvezetője, majd a külkapcsolatok elnöki referense. Éveken keresztül tagja az Európai Régiók Gyülekezete hatodik bizottságának.

Önkormányzati munkásságát követően nyugdíjasként három tanéven keresztül visszament tanítani első iskolájába, a Vasvári Pál Gimnáziumba.

A hatvanas évektől aktív írói munkásságot folytat. Eddig négy kötete jelent meg.

Írói munkássága mellett aktív képzőművész is. Fa kisplasztikáival és festményeivel folyamatosan szerepel a képzőművészeti tárlatokon.

Jelen pillanatban a groteszk művészet területén elért eredményét mutatja be.

Székesfehérvárott a Pro Civitatae-, a Fejér megyei önkormányzat Vörösmarty Mihály-díjasa.

 

A nagy liberátor

 

A bohózok közöttünk vannak

 

A telhetetlrn királynő

 

A vérbohóc

 

Egérrágta valóság

 

Esélyegyenlőség

 

Gyógyító nevetés

 

Kis szabadság, egyenlőség, testvériség

 

Malacka hiába próbált menekülni

 

Sünit letartóztatja a politikai rendőrség

 

Szembeköpni tudni kell

Sándorfalvi Sándor

Sándorfalvi Sándor
 
 
(Penc, 1914. február 4. - Székesfehérvár, 2010. január 13.)
Képzõmûvészeti ismeretekre Krivátsy Szücs György budapesti szabadiskolájában,
valamint Pallay József, Áron Nagy Lajos, Ballagó Imre, M. Tóth István által vezetett
Székesfehérvári szabadiskolákban tett szert.
Haláláig a SzékesfehérváriMûvészek Társaságának tagja (alapító tag).
Egyéni kiállítások
1974 Alba Regia Szálló, Székesfehérvár
1975 Falumúzeum, Penc
1975 Gyõr
1975 HelyõrségiMûvelõdés Ház, Székesfehérvár
1978Mûvelõdés Ház, Gárdony
1980Mûvelõdés Ház, Velence
1981Mészöly Terem, Székesfehérvár
1981 Falumúzeum, Penc
1981 Általános Iskola, Nõtics
1984Mészöly Terem, Székesfehérvár
1987Mészöly G. Terem [Francsics Józseffel], Székesfehérvár
1989 Falumúzeum, Penc
1991 Zichy kastély, Soponya
1993MegyeiMûvelõdési Központ, Székesfehérvár (életmû)
1995Mûvelõdési Ház, Soponya
1996 Bank Képtár,Magyar Külkereskedelmi Bank Rt., Székesfehérvár
1997Mûvelõdési Ház, Fehérvárcsurgó
1998 Pelikán Galéria, Székesfehérvár
2000MegyeiMûvelõdési Központ, Székesfehérvár (életmû)
2000 Juventus szálló, Velence
2002 Bécs VízmûvekMûvelõdési Háza, Bécs, Ausztria
 
A csatornapart
 
Garamszentbenedek
 
Penci templom
 
Táj

Pallay József

Pallay József
 
 
(Szabadbattyán, 1903. márc. 17. – Székesfehérvár, 1967. dec. 30.): Festõmûvész.
Oklevelet a Képzõmûvészeti Fõisk.-n szerzett (1925), ahol Glatz Oszkár tanítványa volt.
1925–27-ben a sashalmi kat. gimn.-ban, 1928-tól Tolnán, 1934-tõl Székesfehérvárott a
polgári fiúisk.-ban, 1943-tól a cisztercita gimn.-ban tanított. 1945 után 1963-ig,
nyugdíjazásáig a cisztercita, majd ugyanott az áll. gimn.-ban volt rajztanár. Mûvészetében
példaképeit, Paál Lászlót és Rudnay Gyulát követte. Képei több kiállításon szerepeltek.
1927-tõl vett részt vidéki és orsz. kiállításokon; 1943-tól rendszeresen Székesfehérvárott és
Fejér m.-ben, 1953-tól Bp.-en (Mûcsarnok, 1953, 1954, 1955; Ernst Múzeum, 1954; Nemzeti
Szalon, 1955; a Fényes Adolf Teremben 1955-ben csoportos kiállításon, ezenkívül több
dunántúli városban is. Önállóan az 1969-ben megrendezett emlékkiállításon szerepelt. –
Irod. P. J. (Szabad Mûvészet, 1953. dec.; 1955. jan., okt., dec.); P. J. (Mûvészet, 1968. 5. sz.); P.
J. emlékkiállítása (bev. Kovács Péter, Székesfehérvár, 1969)
 
Az erdőben
 
Dinnyésen
 
Nagy diófa
 
Tavaszi palántázás